2014. július 7., hétfő

/ Második rész /

És ime itt a kövi rész :D és egyben az utolsó rész ami E/3 személyben van irva...tudom h ez a rész még mindig unalmas, de ez van :/ azért remélem tetszik és komiztok ;)


/1996. 12. 13/
/Semleges Szemszög/


Jenna pár másodpercig csak szótlanul nézte a kapun túl álló asszonyt. Nem szólt semmit, csak egymás szemébe néztek és vártak valamire. Mrs.Payne egy dologban volt igazán jó, - még pedig abban, hogy rendkívül jó emberismerő volt. Így aztán nagyon jól tudja, hogy kiben érdemes megbíznia és kiben sem. Az emberek szeméből ki tudja olvasni, hogy az illető igazat e mond vagy nem. 
Egy kicsit feljebb emelte az állát és úgy nézte a kapuban álló kissé köpcös nőt. Az árvaházban dolgozó nő, a hajával együtt nem ért fel Jennához, - pedig eléggé nagy madárfészek lapult a fején. A nő, Jennát leginkább egy bibircsókos vén banyára emlékeztette. Alacsony volt, szemüveges, duci, az állán pedig egy hatalmas anyajegy virított amit hogyha közelebbről megnéz az ember láthatja, hogy pár szőrszál is kilóg. 
Mindezek ellenére Jenna átlátott a zord külsőn. Valami azt súgta a fiatal asszonynak, hogy ez a rossz kinézetű hölgy a szíve mélyén aranyat érő ember. Talán azért mert virágos ruhát viselt és így bele illett az árvaház udvarába. 
Adott neki egy esélyt. Pontosan ezért mosolyodott el, majd nyújtotta előre a kezét. - Örvendek a szerencsének. A nevemet már tudja, ugyanis akkor ezek szerint Ön volt az akivel a minap beszéltem telefonon. - Jenna hangja kedvesen csengett, és a vele szemben álló nő arca is megenyhült. Rövid kezét előre nyújtotta majd húsos ujjaival megszorította, Mrs.Payne vékonyka ujjait. Talán túlságosan erősen ugyanis az asszony szemei könnybe lábadtak a szorítástól.
- Bernadeth Wilkinson vagyok és egyben az intézet vezetője is - mutatkozott be miközben széttárta a karjait és úgy mutatott a mögötte álló épületre. Jenna meglepődött ugyanis soha nem hitte volna erről a nőről, hogy ilyen magas posztja van ebben az intézetben. Azt hitte, hogy egy nevelőnővel van dolga. De mint kiderült sokkal magasabb a rangja. Bernadeth tudhat valamit ha ilyen kinézettel igazgatónő lett egy árvaházban. Habár van egy mondás miszerint a látszat néha csal. Hát most nagyot csalt. - Tudja nagyon elgondolkodtató egy személyiség maga Mrs. Payne. - Jenna meglepődött Bernadeth hirtelen mondatától. Hisz még csak nem is ismerik egymást. Akkor mégis honnan a frászból tud róla véleményt nyilvánítani.
- Ezt meg, hogy érti? - Jenna összehúzza a szemeit, de mikor tovább szeretne kérdezősködni egy halk günnyögés felejtet el vele mindent. Tekintete rögtön a földre vándorol ahol pár lépésre tőle, Liam totyog felé. A kisfiú bizonytalanul lépked miközben kezében a kedvenc játékát szorongatja. Mikor oda ér édesanyjához két kezét a magasba emeli és nyög egyet. Így próbálja az anyukája tudatára adni, hogy vegye fel. Jenna pedig nem tétovázik. Lehajol majd rögtön a karjai közé kapja fiát miközben egy puszit nyom a fejecskéjére. Liam felkacag és örömébe elengedi a kezében tartott játékát ami rögtön a földre zuhan, de nem érdekli. Molly pedig unottan sétál oda és veszi fel a játékot majd porolja le és teszi el a táskájába ugyanis nagyon jól tudja, hogy Liam pár perc múlva bömbölni fog a kacatjáért. 
- Van egy gyönyörű kisfia, maga mégis arra vetemedett, hogy örökbe fogad egy gyereket - Bernadeth hangja kemény és elgondolkodtató. Ahogy beszél Liamet nézi aki mosolyogva figyeli a számára ismeretlen nőt, miközben ujját a szájába teszi és az nyaldossa, - és amit az anyja nem néz jó szemmel ugyanis az ilyen tevékenység után az egész ruhája tiszta nyál és egy nap ötvenszer kell átvetkőztetnie a fiát. - Megtudhatnám, hogy mégis miért? - leveszi tekintetét a fiúról majd az anya szeme közé néz. Jenna meglepődik a kérdésen. Ilyen kérdésre nem volt felkészülve. Lehet, hogy az intézetnek muszáj ilyen kérdéseket feltenni, hogy megbizonyosodjanak róla jó kezekbe e kerül a gyerek. - Talán a Sors úgy hozta, hogy nem eshet többé teherbe? - Jenna arcán apró pír jelenik meg, miközben a mellette álló Molly felnevet. Bernadeth ezt a modort nem nézi jó szemmel, ezért megajándékozza Mollyt egy lesújtó nézéssel mire rögtön a nő arcára fagy a mosoly.
- A férjemmel nem alakulnak a legjobban a dolgok, ezért úgy gondoltam, hogy meglepem egy babával - von vállat végül egyszerűen Jenna. Néma csend telepedig a kisebb társaságra. Bernadeth csak bámulja őket majd végül bólint és kinyitja a kaput a kis csapat előtt. 
- Szóval babát szeretne, nem pedig egy kisebb- nagyobb gyereket - hümmög a nő ahogy betessékeli Jennáékat. Molly először hezitál, de azért követi őket, miközben Liam az anyja nyakába borul és fél szemmel kukucskál a kertben játszadozó gyerekekre. Azonban ahogy végig mennek a kerten Jenna érzi a gyerekek reménykedő pillantását.
Felnőttek, ami az árvaházi gyerekek számára reményt jelent. Reményt, hogy talán most jött el az idejük és végre kapnak egy szerető szülőt. Az árvaházba felnőtt csak akkor jön ha örökbe akar fogadni. Pontosan ezért reménykednek akár hányszor egy felnőtt tűnik fel a színen.
- Úgy gondolom, hogy nőjön fel közöttünk. És ehhez az a legjobb ha rögtön csecsemő korától velünk van. - magyarázza Jenna kedvesen, miközben kedvesen rámosolyog a gyerekekre akik őt figyelik. Liam bátortalanul szorítja anyja nyakát mintha attól félne, hogy itt akarja őt hagyni. Molly pedig csak szörnyülködve lépked és a hasát fogja. Nem érzi jól magát. Biztos ez a hely váltotta ki belőle.
Bernadeth megtorpan majd a zsebéből elő ránt egy sípot és hangosan megfújja azt. Erre a kertben tartózkodó gyerekek rögtön abba hagyják az eddigi tevékenységeiket. A labdákat eldobják, a hintákból kiugranak, majd szinte libasorban indulnak meg a hatalmas márványlépcső felé és mennek be a kissé szűk ajtón. Csendben, és fegyelmezetten.
- Mint egy börtön - jegyzi meg az orra alatt Molly, ám Bernadeth meghallja.
- Édes asszonyom ezt nevezik fegyelemnek. - válaszolja epésen, majd kinyitja a bejárati ajtót, hogy tudja beengedni őket. Jenna rossz állóan ránéz barátnőjére majd gondolkodás nélkül átnyújtja neki kisfiát. Molly szörnyülködve veszi át és ülteti a karjaiba Liamet aki rögtön letámadja a nő göndör fürtjeit és azokkal kezd el játszani, - amit természetesen Molly nem néz jó szemmel, sőt szinte undorodik a kisfiú minden érintésétől.
Egy hatalmas folyosón vezet az útjuk. A kopottas padlót vörös szőnyeg fedi, a szürke falakat pedig lélegzetelállítóan hatalmas festmények. A legtöbb képen különböző személyek szerepelnek évszámokkal. Nem kell sokat gondolkodni rajtuk, hogy kik is azok akik a portrékon szerepelnek. Az intézet már az 1700-as évektől létezik, de csak az elmúlt ötven éven alakították át árvaházzá. Akik a képeken szerepelnek laktak ezen a helyen, vagy pedig vezették azt.
Faajtó következik ami mögül halk zsivaj hallatszik. Bernadeth benyit és rögtön néma csend lesz. A helységben kisgyerekek játszottak ép. De mikor megláttak, hogy felnőttek érkeztek rögtön leültek a szőnyegre és aranyosan mosolyogtak a jövevényekre.
- Carla, Mrs. Payne látni szeretné a csecsemőket - Bernadeth egy fekete hajú nőnek intézi a szavai, aki mikor meghallja főnöke szavait rögtön int a fejével, hogy kövessék Őt. Az ablakhoz vezeti Jennáékát ahol három kiságy áll.
Jenna mosolyogva hajol az első két kiságy felé majd megigézve nézi a babákat. Mind a két kiságyban két fiú szerepel akik békésen alszanak. Ez egyiknek fekete haja van, míg a másiknak vörös. Jenna csak nézi és nézi őket miközben gondolkodik. Vajon méltók a Payne névre? Liam ezeknél a babáknál sokkal gyönyörűbb volt. Rá nem lehetett azt mondani, hogy valami hiba van rajta, mivel egyszerűen tökéletes volt. De ez a két kisfiú messze nem tökéletes. Geoffnak pedig az kell. De ha azt a fekete hajú fiút hosszasan nézi az ember hirtelen azt veszi észre, hogy nem tudja abba hagyni a mosolygást mivel annyira aranyos. Már majdnem szólásra nyitja a száját, hogy neki az a baba kell mikor hirtelen a harmadik kiságy felől éles sírás hallatszik.
És nem a kisbabától hanem Liamtől. A fiú pontosan a kiságy mellett áll miközben patakokba folynak le a könnyek az arcáról. Senkinek nem tűnik fel, hogy véletlenül bele dobta a játékát a kiságyba. Jenna gyorsan oda siet, hogy tudja megvigasztalni a kisfiát. A karjai közé kapja majd elkezdi simogatni a hátát és akkor megakad a szeme az utolsó kiságyban lakó személy arcán.
A kislány ébren van miközben zöld szemeivel nézi a fölé tornyosuló alakokat. Fején pár szál szőke haj pihen, miközben apró kezecskéjével a pólyáját szorongatja. Azonban mikor ránéz Liamre és a fiú is megszeppenve néz rá, a kislány hangosan felkacag. Jenna szívét pedig eltölti pontosan ugyan az a varázs mint mikor először Liamet tarthatta a kezében. A szíve hevesebben kezdett el dobogni és tudta, hogy soha nem fogja engedni, hogy valami baja történjen. Na, most ahogy a kiságyban fekvő csecsemőt nézte aki még mindig Liamet vizslatta és kacagott, ugyan ezt érezte.
- Egy hónapja valaki lerakta a kapu elé ezt a szerencsétlen teremtést. November huszonötödikén reggel az egyik szakácsnő találta meg. Egész éjjel kint lehetett ugyanis szinte már jéggé volt fagyva. Mikor behoztuk és kihívtuk az orvost, hogy vizsgálja meg egy különös heget találtunk a hasa alján. Úgy tűnik, hogy mikor megszülethetett valami baja volt és a szülei azt hitték, hogy meg fog halni és ezért inkább az árvaház mellett döntöttek. - Jennát keserű méreg töltötte el ahogy Bernadeth szavait hallgatta és a mosolygós csöppséget pedig nézte. Mégis, hogy tud valaki a sorsára hagyni egy ilyen tündéri kislányt. Azonban Bernadth, hogy a meséjét még igazolni is tudja kicsomagolta a babát a pólyájából majd felhúzta a ruháját, hogy tudja megmutatni a vágás nyomot a kis hasacskáján. Egy tíz centinél is hosszabb vágás látszódott ami körül a bőr még mindig piros volt.
- Akkor ezek szerint semmit nem tudnak a szüleiről? - kérdezte Jenna csendesen.
- Az ég világon semmit. De a baba makk egészséges. Nem szeret sírni, de mosolyogni csak akkor mosolyog ha megkedvel valakit. És úgy tűnik, hogy a maga fiát nagyon is megkedvelte ugyanis így nevetni még soha nem láttuk. - Bernadeth egy mosolyt küldött a Jenna karjaiban ülő Liamre majd az asszony is ránézett a fiára és bele puszilt a hajába. Mindig is tudja, hogyha Liam egyszer felnő nagy nőcsábász lesz, pont mint az apja.
- Örökbe fogadom. - Jenna csak úgy sugárzott a boldogságtól ugyanis nagyon jól tudja, hogy ez a kislány a tökéletes baba. Illik a Paynek közé és nagy jövő még vár rá ha így le tud venni valakit a lábáról már csak a szimpla mosolyával.  Ravasz ami a Payne família fő jellemzője.
- Biztos benne? - kérdezi Bernadeth a nő pedig keményen bólintott. Jenna Payne még soha semmiben nem volt ilyen biztos. Kellett neki ez a kislány ugyanis tudja, hogy ez a lány lesz a kulcs a férjéhez...

17 megjegyzés:

 1. PER-FECT :3 Istenem ,de husi lehetett az a baba *-* Hogy lehet egy babát kitenni? :c Gonosz emberek :c Na de gyorsan folytit :D

  Ölel: Betti♥

  VálaszTörlés
 2. Én is csak azt tudom mondani, hogy PER-FECT.. :D elképzeltem a kislányt és annnyira aranyos lehet, szóval szerintem jól döntött Jenna. :D én is őt vittem volna haza :33
  Már nagyon várom a következő részt, remélem hamarosan hozod :D xoxo

  VálaszTörlés
 3. Na szóval...xD Harmadjára állok neki kommit írni xD ekkor egy szerencsétlent, mint én xD
  Amit akartam hogy: Annyira édesek aww... és hogy Jennát annyira bírom :))
  Kíváncsian várom a kövit és a fejléc nagyon jó lett és ugyanez elmondható a részről is :)

  VálaszTörlés
 4. hmmm... szerelmet szimatolok a levegőben xDD valahogy átfutott az agyamon, hogy Liam és a kislány majd egyszer együtt lesznek, de a fene sem tudja még mi lesz igaz? :D
  nagyon szuper és szerintem illikez az irásmód is hozzád!! :D
  várom már nagyon a következő részt! :D

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ezt meg miből gondoltad? xD ne szimatolgass te szerelmet itten ee xD majd kiderül...lehet a végén még Liam megöli a kiscsajt xD

   Törlés
 5. Szia! Imádtam ezt a részt is mint az összes többit! Meglepetés nálam! (Érző démon..) http://blaire-erzodemon.blogspot.hu/2014/07/dij.html :)
  Üdv.:Blaire P. ♥

  VálaszTörlés
 6. Ugyan olyan mint a többi.... egyszóval:Tökéletes *------* Siess♥
  Xoxo:Judit♥

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. köszönööööööööööööööööööööm

   Törlés
 7. Kibekúrt jó:-DD Ismét előálltál valami újjal, én pedig már féltem, hogy szünetelni fog a blog. Meg ne merd tenni!
  Nos, ez egy kibaszott jó rész, nem volt egyáltalán unalmas!:-)
  Alexa. S xx
  (Új rövidítés XDDDDDDDDD )

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. dehogy fog szünetelni :D nem merem megcsinálniiiiii

   Törlés
 8. hmmmmm majd kiderül h kik lesznek a főszereplők :P

  VálaszTörlés